Planowana data wydania 6 numeru: 30.04.2019 r.
Termin nadsyłania prac do 7 numeru: 17.06.2019 r.
Planowana data wydania 7 numeru: 30.08.2019 r.