Okres Świąt jest dla wszystkich czasem, w którym możemy odrobinę odpocząć i zwolnić. Mamy nadzieję, że znajdziecie również chwilę na przeczytanie kolejnego wydania naszego kwartalnika 🙂

Link do wersji PDF
Link do bibliografii