20 maja odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki” organizowana przez Śląską Medycynę Laboratoryjną. Konferencja rozpoczęła się wykładem prowadzonym przez dr hab. n.med. Jerzego Stojko pt. ,,Dopalacze – bezpieczna alternatywa czy realne zagrożenie?”. Następnie odbył się konkurs studenckich prac naukowych. Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu oraz krótką fotorelację.

Prace poglądowe:

I miejsce:

Klaudia Piaskowa praca pt.: „CSC NADZIEJA TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”

II miejsce:

Monika Malina praca pt.: „NOWOCZESNE KIERUNKI DIAGNOSTYCZNE RAKA JAJNIKA”

III miejsce:

Sebastian Koziarz praca pt.: „OBLICZA IMMUNOSUPRESJI”

Prace oryginalne:

I miejsce:

Michał Kania praca pt.: „PROFIL LEKOOPORNOŚCI SZCZEPÓW PSEUDOMONAS AERUGINOSA WYIZOLOWANYCH OD PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH:

II miejsce:

Tomasz Zawiła praca pt.: „PROFIL LEKOOPORNOŚCI SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI WYIZOLOWANYCH OD PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH”

III miejsce:

Jolanta Chęcińska praca pt.: „WPŁYW WIEKU NA CZĘSTOŚĆ INWAZJI NUŻEŃCA LUDZKIEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POWYŻEJ 40 ROKU ŻYCIA.”